Dự án

Bệnh viện FV

-Cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại hơn 30 chuyên khoa.

-Có quy mô 220 giường bệnh.

-Phòng khám đa khoa tại Quận 1 – Trung tâm thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ cho người dân Việt Nam, FV cũng tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân từ các nước láng giềng như Cam-pu-chia, Lào và Myanmar.