Dự án

Bệnh viện Hùng Vương

– Là một trong những bệnh viện chuyên khoa sản phụ tuyến cuối của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh

– Chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngang tầm các nước trong khu vực

– Đơn vị chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các tuyến cơ sở trong TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.