Dự án

Bệnh viện Da Liễu

-Là bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

-Là tuyến cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về các bệnh Da, bệnh Phong và Nhiễm khuẩn,…

-Được Bộ Y tế giao nhiệm vụ giúp Bệnh Viện Da Liễu Trung ương chỉ đạo chuyên khoa Da liễu 21 tỉnh, thành phố phía Nam.