Dịch vụ

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là hình ảnh tạo sự khác biệt độc đáo của doanh nghiệp với khách hàng.

Bộ nhận diện hoàn hảo sẽ bao gồm rất nhiều các ấn phẩm khác nhau nhưng bộ cơ bản mà doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng gồm có:

  • Logo
  • Namecard
  • Catalogue
  • Letter Head
  • Bao thư
  • Folder
  • Túi giấy
  • Đồng phục
  • Hóa đơn điện tử
  • Chữ ký điện tử

Bộ nhận diện thương hiệu B&A by OTAS

1

Bộ nhận diện thương hiệu Orient Counsel by OTAS

4

Bộ nhận diện thương hiệu SAC by OTAS

3

Bộ nhận diện thương hiệu Security VL by OTAS

5

Bộ nhận diện thương hiệu Eclipse by OTAS

2

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline: 090.2828.870