Dự án

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG

– Là một công ty dịch vụ vận tải có trụ sở chính tại Osnabrück, Đức.

– Phạm vi dịch vụ bao gồm:

+Các dịch vụ giao nhận cổ điển bằng đường sắt, đường hàng không và đường biển,…

+Và một loạt các dịch vụ CEP, hậu cần hợp đồng và các giải pháp công nghiệp.