Dự án

Gia Nguyen Int’l Logistics Co., Ltd

-Là công ty giao nhận, vận tải quốc tế có tiếng trên thị trường kết hợp hoạt động đa phương thức chất lượng cao.
-Với công nghệ thông tin hiện đại, dịch vụ vận tải hàng đầu nhằm cung cấp dịch vụ Logistics tốt nhất cho khách hàng.

-Dịch vụ đa dạng bao gồm giao nhận hàng hóa, kho bãi và các vấn đề liên quan xuất nhập khẩu